Policjanci odwiedzili harcerzy nad Jeziorem Goreńskim w ramach akcji bezpieczeństwa
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, policjanci z Włocławka odwiedzili obozowisko harcerskie nad Jeziorem Goreńskim. Spotkanie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozu, a także przekazanie istotnych informacji oraz kontaktów do służb ratowniczych.

Włocławscy policjanci na obozie harcerskim

W dniu 5 lipca 2024 roku, funkcjonariusze z Włocławka odwiedzili harcerzy z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR, którzy rozpoczęli obóz nad Jeziorem Goreńskim. Wizyta była częścią akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, mającej na celu podniesienie świadomości i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom podczas wypoczynku nad wodą.

Zapobieganie niebezpieczeństwom podczas obozu

Podczas spotkania policjanci szczegółowo omówili z organizatorami obozowiska różne aspekty bezpieczeństwa, które mogą być kluczowe w trakcie trwania obozu. Priorytetem było zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku oraz przekazanie wiedzy na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak nagłe załamanie pogody.

Przekazanie kontaktów do służb ratowniczych

Ważnym elementem wizyty było przekazanie kadrze obozowiska numerów kontaktowych do służb ratowniczych, w tym do policjantów Ogniwa Prewencji na Wodach. Dzięki temu, w razie potrzeby, możliwe będzie szybkie skontaktowanie się ze służbami i ewentualna ewakuacja dzieci i młodzieży w bezpieczne miejsce.

Plany na kolejne wizyty

Policjanci zapowiedzieli, że to nie była ich ostatnia wizyta na obozowisku. Planowane są kolejne spotkania, podczas których przeprowadzone zostaną działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem uczestników. Celem tych działań jest nie tylko edukacja, ale także budowanie świadomości i odpowiedzialności wśród młodych ludzi.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” to ważna inicjatywa, która ma na celu ochronę dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Współpraca policji z organizatorami obozów harcerskich jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznych warunków i szybkiej reakcji w sytuacjach awaryjnych.


Źródło: Policja Włocławek