Rewitalizacja Śródmieścia: ruszyły kolejne remonty kamienic

Mieszkańcy Śródmieścia mogą spodziewać się licznych zmian w swoim otoczeniu. Rozpoczęte prace rewitalizacyjne to część Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, który ma na celu odnowienie zabytkowych kamienic i poprawę estetyki miasta.

  1. Prace rewitalizacyjne w Śródmieściu.
  2. Dofinansowanie w wysokości 1 499 883,65 zł.
  3. Remonty obejmujące dachy, elewacje, klatki schodowe i instalacje.
  4. Wsparcie z programów "Historia się opłaca" i "Remont krok po kroku".

Kamienice w centrum miasta przechodzą gruntowne remonty. Dzięki wsparciu z programu "Historia się opłaca" oraz "Remont krok po kroku" właściciele i użytkownicy wieczyści siedmiu nieruchomości zyskali łącznie 1 499 883,65 zł na odnowienie swoich budynków. Dotacje trafiły m.in. do właścicieli kamienic przy ul. Wiślanej 3, Placu Kopernika 2, ul. Piekarskiej 15, ul. 3 Maja 10-12/Cyganka 17, ul. Cyganka 26, ul. Piekarskiej 19 oraz ul. Brzeskiej 19.

Przy ul. Wiślanej 3 zaplanowano wymianę dachu, naprawę elementów więźby oraz izolacji termicznej, a także wymianę rynien i rur spustowych. Z kolei kamienica przy Placu Kopernika 2 doczeka się remontu elewacji zachodniej, wschodniej i północnej. Prace przy ul. Piekarskiej 15 obejmują remont klatki schodowej oficyny wschodniej, renowację balustrady i schodów, malowanie ścian oraz stabilizację konstrukcyjną stropów piwnicy i poddasza.

Ulica Cyganka 26 to miejsce, gdzie nastąpi zdjęcie i utylizacja papy, wymiana odeskowania oraz montaż nowych rynien. Kamienica przy ul. Brzeskiej 19 przejdzie kompleksowy remont elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, naprawę balkonów, dachów, tynków oraz wymianę instalacji elektrycznej. Natomiast przy ul. Piekarskiej 19 planowany jest kapitalny remont elewacji.

Kamienica przy ul. 3 Maja 10-12/Cyganka 17 również przejdzie szereg prac modernizacyjnych. Wymienione zostaną stolarka okienna i witryny sklepowe, elewacja budynku zostanie odnowiona, a także przeprowadzona zostanie naprawa gzymsów, czyszczenie i malowanie balkonów oraz krat witrynowych. Dodatkowo planowane jest odtworzenie i rekonstrukcja okien drewnianych oraz wymiana bramy od strony ulicy Cyganka.

Te prace rewitalizacyjne mają znaczący wpływ na poprawę estetyki i funkcjonalności Śródmieścia. Właściciele kamienic, przy wsparciu miejskich programów, przyczyniają się do odnowienia historycznego centrum miasta, co z pewnością wpłynie na komfort życia mieszkańców i atrakcyjność turystyczną okolicy.


Wg inf z: Urząd Miasta Włocławek