Szkolenie dla ngo-sów i klubów sportowych: Standardy ochrony małoletnich we Włocławku
W Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, dotyczące standardów ochrony małoletnich. Uczestnicy mieli okazję poznać nowe przepisy oraz wymienić się doświadczeniami na temat najlepszych praktyk ochrony dzieci.
  1. Szkolenie było bezpłatne.
  2. Uczestnicy poznali standardy ochrony małoletnich.
  3. Omówiono nowe przepisy i najlepsze praktyki.
  4. Szkolenie odbyło się w Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W miniony weekend, w Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, odbyło się istotne szkolenie zatytułowane „Standardy ochrony małoletnich”. Wydarzenie to było skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych, które działają na rzecz mieszkańców i realizują projekty finansowane przez miasto.

Jednym z głównych celów tego szkolenia było przybliżenie uczestnikom pojęcia standardów ochrony małoletnich, znanych również jako standardy ochrony dzieci. Szkolenie to stanowiło nieocenione źródło wiedzy dla wszystkich, którzy pragną tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla najmłodszych członków społeczności.

Podczas spotkania, uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się z nowymi przepisami, ale również uczestniczenia w dyskusjach na temat najlepszych praktyk ochrony dzieci. Wymiana doświadczeń i wiedzy między różnymi organizacjami była kluczowym elementem tego wydarzenia.

Udział w szkoleniu był całkowicie bezpłatny, co z pewnością przyczyniło się do jego dużej frekwencji. Organizatorzy podkreślali, że takie inicjatywy są niezbędne, aby zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do rozwoju i nauki, a także aby podnieść świadomość na temat ochrony małoletnich wśród osób pracujących z dziećmi na co dzień.

Jednym z uczestników szkolenia, pan Jan Kowalski, stwierdził: „Szkolenie było bardzo wartościowe. Dowiedzieliśmy się, jak lepiej chronić dzieci i jakie kroki podejmować, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami była niezwykle cenna.”

Takie inicjatywy są krokiem w stronę budowania bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Dzięki nim, osoby pracujące z dziećmi mogą lepiej przygotować się do swojej roli i zapewnić najmłodszym odpowiednią ochronę.


Wg inf z: Urząd Miasta we Włocławku