Policjanci z Bydgoszczy i Włocławka na konferencji o bezpieczeństwie narodowym
W dniach 16-17 maja 2024 roku odbyła się VII edycja międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej, organizowanej przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych. Wydarzenie skupiło się na strategiach bezpieczeństwa narodowego oraz współpracy między samorządami, społeczeństwem i służbami mundurowymi.
  1. Konferencja trwała dwa dni i obejmowała różne aspekty współpracy w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
  2. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji ekspertów z różnych dziedzin.
  3. Drugi dzień poświęcony był profilaktyce, z warsztatami dla młodzieży.
  4. Wydarzenie zakończyło się dyskusjami panelowymi.

Konferencja rozpoczęła się 16 maja 2024 roku w budynkach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. W uroczystym otwarciu uczestniczyła Zastępca Komendanta Miejskiej Policji we Włocławku, nadkomisarz Izabela Ochmańska. Po oficjalnym rozpoczęciu, eksperci z różnych dziedzin przedstawili swoje wystąpienia dotyczące współpracy samorządów, społeczeństwa oraz służb mundurowych.

Aspirant Zofia Wrzeszcz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy opowiedziała o narzędziach służących do wymiany informacji ze społeczeństwem, takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja MOJA KOMENDA. Sierżant sztabowy dr Marcin Wysocki z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku skupił się na misji i zadaniach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie w ramach działań Unii Europejskiej.

Drugiego dnia konferencji, 17 maja 2024 roku, odbył się Dzień z Profilaktyką, nad którym honorowy patronat objął Komendant Miejski Policji we Włocławku, nadkomisarz Robert Murawski. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z policji, straży miejskiej i służby więziennej. Młodzież dowiedziała się o negatywnych skutkach zażywania środków odurzających oraz poznała techniki samoobrony.

Wydarzenie było również doskonałą okazją do zaprezentowania pracy policji oraz rozmowy ze studentami na temat rekrutacji do służby. Organizatorzy mają nadzieję, że takie spotkania pozwolą dotrzeć do różnych grup wiekowych i przekazać cenne rady profilaktyczne.

Konferencja zakończyła się dyskusjami panelowymi, podczas których uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami w mniejszych grupach. Była to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i pogłębienia współpracy między różnymi środowiskami zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa narodowego.


Źródło: KMP we Włocławku