Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór trzech trenerów, którzy poprowadzą zajęcia dla uczestników programu. Szkolenie będzie polegało na edukowaniu seniorów w zakresie m.in. sposobów motywowania do dbania o własne zdrowie, przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych czy zasad udzielania pierwszej pomocy.

Planowany okres realizacji programu to wrzesień-grudzień 2019 r.

Szczegółowa specyfikacja konkursu jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3072019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-4-lipca-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-wybor-realizatorow-dzialan-w-ramach-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program/