Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych kontynuuje realizację Programu „Oddłużenie”.

Głównym celem Programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową.

Zgodnie z porozumieniem, zaplanowano zatrudnienie 16 osób w okresie od lipca 2019r. do października 2019r. Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2321