Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od  dnia 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.).

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych.

Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Pełna informacja na ten temat: mopr.wloclawek.pl.