Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zarząd Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszają na uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019.

Uroczystość odbędzie się dziś, tj. 13 czerwca br. o godz. 11.00 w auli CKZiU.

Komunikat jest opublikowany: wutw.ckziu.wloclawek.pl.