W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób pozostających w relacjach nacechowanych przemocą wobec swoich bliskich.

Zajęcia będą prowadzone według zasad „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, który został opracowany jako model integrujący podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy.

Nabór potencjalnych uczestników trwa do dnia 15 maja 2019 r. Kwalifikacji uczestników będą dokonywali trenerzy prowadzący, a spotkania będą obywały się jeden raz w tygodniu w okresie od maja do lipca 2019 r. w formie sesji indywidualnych i grupowych.

Pełna informacja na ten temat: mopr.wloclawek.pl.