Uczniowie włocławskiego „Elektryka” kolejny raz zakwalifikowali się do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.  Organizatorem 47 edycji Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) z siedzibą Warszawie.

Tym razem w bloku A - Innowacje Techniczne do finału Olimpiady zakwalifikowane zostały cztery projekty praktyczne. Finałowe zespoły tworzą:

Michał Bednarski i Dawid Gniewecki – uczniowie klasy III Technikum nr 4, kształcący się w zawodzie technik elektryk. Uczniowie wykonali pracę pn. „Laboratoryjny przenośny  miernik i rejestrator parametrów  jakości energii elektrycznej”. Opiekun mgr inż. Piotr Misiak - wicedyrektor, nauczyciel elektrycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

Joanna Krzemińska i Adam Rakusiewicz - uczniowie klasy III Technikum nr 4, kształcący się w zawodzie technik informatyk. Uczniowie wykonali  pracę pn. „Sterowanie szkolną stacją meteorologiczną za pomocą komputera chłodzonego olejem, z możliwością praktycznej  nauki podzespołów płyty głównej komputera za pomocą elektronicznego układu sterującego”. Opiekun mgr inż. Andrzej Krieger - nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

Michał Kaczmarek – uczeń klasy III Technikum nr 4, kształcący się w zawodzie technik elektronik. Michał wykonał dwie prace pn. Indywidualny Zewnętrzny Sygnalizator Dymu Toksycznego IETSI” oraz „Gniazdko elektryczne sterowane SMSami RCS. Opiekun mgr inż. Wojciech Kaczmarek nauczyciel elektrycznych i informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

W bloku B – Wynalazczość o tytuł Laureatki Olimpiady walczyć będzie ponownie Paulina Szostek – uczennica klasy IV Technikum nr 4, kształcąca się w zawodzie technik informatyk.

Oprócz Pauliny w etapie okręgowym brali udział uczniowie Weronika Zając (kl. IV) i Patryk Bartkowiak (kl. IV). Opiekunem uczniów jest mgr inż. Kamil Zapała - nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych.