1 kwietnia rozpocznie się coroczny cykl spotkań prezydenta Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami włocławskich osiedli. To okazja do dobrej i merytorycznej dyskusji o mieście.

Pierwsze z siedmiu zaplanowanych spotkań odbędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Uroczej 3. Kolejne spotkania prezydenta Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami odbędą się:

2 kwietnia o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9,
4 kwietnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej 29,
8 kwietnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Szkolnej 13,
10 kwietnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żytniej 47,
11 kwietnia o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Willowej 8
12 kwietnia o godz. 17.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Podczas spotkań będzie dostępny kącik dla dzieci. Zapraszamy do udziału.