Nowa pracownia tomografii i rezonansu w PCZ we Włocławku - podpisano umowę
W Powiatowym Centrum Zdrowia podpisano umowę na ważną inwestycję, która znacznie usprawni dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. W uroczystości wzięli udział Wiceminister Zdrowia Marek Kos oraz Aneta Jędrzejewska, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  1. Podpisano umowę na rozbudowę budynku E.
  2. Inwestycja obejmuje pracownię tomografu, rezonansu, aptekę i szyb windowy.
  3. Koszt projektu wynosi 5,8 mln zł.
  4. Realizacja potrwa 6 miesięcy.

Podpisana umowa dotyczy rozbudowy budynku E, co pozwoli na utworzenie nowoczesnych pracowni tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Dodatkowo, inwestycja obejmuje budowę apteki całodobowej oraz szybu windowego, który ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli Marek Kos, Wiceminister Zdrowia, oraz Aneta Jędrzejewska, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecność tak wysokich rangą przedstawicieli podkreśla znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności.

Realizacja projektu została powierzona firmie KAMARO z Włocławka, która zobowiązała się zakończyć prace w ciągu sześciu miesięcy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5.836.120,91 zł i jest finansowany ze środków wypracowanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia. Na wyposażenie nowych pracowni pozyskano już środki zewnętrzne, co dodatkowo przyspieszy proces wdrażania nowoczesnych technologii medycznych.

Inwestycja ta jest istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości usług medycznych dostępnych dla mieszkańców. Dzięki niej pacjenci będą mieli szybszy i łatwiejszy dostęp do zaawansowanych badań diagnostycznych, co może znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia i wczesne wykrywanie chorób.

Warto podkreślić, że rozwój infrastruktury medycznej w naszym regionie jest kluczowy dla zapewnienia mieszkańcom wysokiego standardu opieki zdrowotnej. Inwestycje tego typu nie tylko podnoszą jakość usług, ale również przyciągają specjalistów z różnych dziedzin medycyny, co z kolei przekłada się na lepsze zdrowie i samopoczucie społeczności lokalnej.


Opierając się na: Powiat Włocławski