Linia nawozów mineralnych ALFA

Firma Osadkowski od lat dostarcza nawozy sztuczne polskim Rolnikom. Zdobytą wiedzę i doświadczenie przełożyła na przygotowanie własnej linii nawozów ALFA. Są to produkty przygotowywane przez najlepszych dostawców nawozów z całego świata. Pozwala to na możliwie najlepsze skomponowanie nawozu oraz jest gwarancją jego najwyższej jakości. Lina alfa to nawozy mineralne w formie stałej, ale także dwa nawozy dolistne- ALFA Makro i ALFA Mikro. W przygotowanym materiale przybliżone zostaną nawozy dwa nawozy ALFA PK i ALFA Potas.

ALFA Potas

Podstawowym składnikiem nawozu jest potas, którego zawartość wynosi 37% K2O. Zawiera on także inne składniki pokarmowe takiej jak siarka i magnez oraz wapń. Tak opracowany skład, pozwala na optymalne wykorzystanie zastosowania nawozu w celu odżywienia roślin uprawnych oraz stabilizacji odczynu gleby.

Zwłaszcza istotna jest zawartość siarki, która jest ważnym składnikiem pokarmowym. Pomimo tego, rzadko prowadzony jest jej bilans, uwzględniający wyniesienie z plonem, zasobność gleby i ilość wprowadzonego składnika w nawozach. Deficyt siarki w glebie potęguje znaczny spadek jej dopływu z opadami atmosferycznymi oraz wymywanie. Do zmniejszenia zasobności gleby w siarkę przyczynia się równie malejąca liczba gruntów ornych, na których stosowana są nawozy naturalne. W związku z tym warto podkreślić, że ALFA Potas zawiera 23% SO3.i jest cennym źródłem tego składnika.

Z kolei wapń i magnez, które zwarte są w ALFA Potas mają dwie bardzo ważne funkcje. Jedna z nich jest odżywienie roślin w te składniki pokarmowe, natomiast drugą jest modyfikacja odczynu gleby przez te pierwiastki. Wprowadzenie ich do gleby, podczas aplikacji ALFA Potas, jest działaniem niezwykle pożądanym, ponieważ nie tylko odżywia rośliny uprawne, ale także zapobiega nadmiernemu obniżeniu odczynu gleby towarzyszącemu przemianą siarki do form łatwo przyswajanych dla roślin uprawnych.

ALFA Potas jest niezwykle uniwersalnym nawozem potasowym, ponieważ może być aplikowany zarówno przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, jak i również podczas ich wegetacji.

Nawozy wielkoskładnikowe z linii ALFA

Jeżeli nawozy mineralne zawierają więcej niż dwa składniki pokarmowe z trzech (N, P, K), to określane są mianem nawozów wieloskładnikowych. ALFA PK 15-28 wpisuje się w tę definicję, ponieważ zawiera fosfor (15% P2O5) i potas (28% K2O). Eksperci rekomendujący skład nawozu ALFA PK 15-28 dostrzegli również konieczność obecności w nim siarki, wapnia oraz magnezu. Znacznie tych pierwiastków i cel włączenia do składu nawozu jest taki sam jak w przypadku ALFA Potas.

ALFA PK 15-28 ma dużo mniejszą możliwość aplikacji, ponieważ zalecany jest do stosowania przed założenie plantacji i bezwzględnie wymaga wymieszania z glebą do głębokości 15 centymetrów. Takie działanie zmniejszy ryzyko spływu powierzchniowego fosforu oraz pozwoli na umieszczenie granul nawozu w warstwie gleby przerastanej przez dużą masę systemu korzeniowego. Odstępstwo od tej reguły odpuszczalne jest w uprawach wieloletnich takich jak trwałe użytki zielone, uprawy owoców miękkich, czy też w sadach.

Z racji obecności siarki, produkt ten jest idealnym rozwiązaniem dla upraw o dużych potrzebach pokarmowych w stosunku do tego składnika, np. rzepaku- pobiera on z gleby podczas sezonu wegetacyjnego nawet 80 kg S.

Jak powstają nawozy wieloskładnikowe?

Sposób łączenia poszczególnych składników pokarmowych w nawozach może być zróżnicowany. Na tej podstawie można wyróżnić 3 rodzaje nawozów wieloskładnikowych:

  • nawozy kompleksowe- popowstają na drodze procesu technologicznego, który gwarantuje skład granuli- w każdej jest taka sama proporcja składników pokarmowych
  • nawozy złożone- zwartość składników pokarmowych w granulach nawozu jest zróżnicowana, nawozy tego typu mogą powstawać przez mieszanie nawozów jednoskładnikowych, w wyniku procesu technologicznego opartego o reakcje chemiczne lub obu sposobów jednocześnie
  • blandingi, czyli mieszaniny nawozów jednoskładnikowych, które produkowane są w osobnych procesach technologicznych

Firma Osadkowski stawia na współpracę z najlepszymi producentami nawozów, co pozwoliło na przygotowanie naprawdę szerokiej oferty nawozów mineralnych.