Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym – jak je uzyskać?
Poruszanie się pojazdami nienormatywnymi po drogach publicznych wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Pojazdy te, ze względu na swoje gabaryty przekraczające standardowe wymiary, muszą spełniać określone warunki, aby mogły legalnie poruszać się po drogach.

Wymóg uzyskania zezwolenia na ruch pojazdów nienormatywnych

Aby móc poruszać się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych, konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Decyzję w tej sprawie wydaje właściwy organ administracyjny, w tym przypadku Starosta Włocławski. Zezwolenie to jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach oraz minimalizować ryzyko uszkodzenia infrastruktury drogowej.

Kategorie zezwoleń i ich parametry

Zezwolenia na ruch pojazdów nienormatywnych są podzielone na różne kategorie, zależnie od parametrów pojazdu. Każda kategoria określa dopuszczalne wymiary i masę pojazdu. Na przykład:

Zezwolenie kategorii I dotyczy pojazdów o określonych parametrach, które mogą poruszać się po drogach publicznych pod warunkiem, że spełniają konkretne wymagania techniczne.

Zezwolenie kategorii II umożliwia przejazd pojazdom o większych gabarytach, które przekraczają standardowe wymiary. Przykładowo, dla pojedynczego pojazdu dopuszczalna długość wynosi 15 metrów, a dla zespołu pojazdów – 23 metry.

Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia

Uzyskanie zezwolenia na ruch pojazdu nienormatywnego wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kwoty te mogą różnić się w zależności od kategorii zezwolenia oraz specyfiki pojazdu. Opłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych oraz ewentualnych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podsumowując, poruszanie się pojazdami nienormatywnymi po drogach publicznych jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania stosownego zezwolenia. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona infrastruktury drogowej przed uszkodzeniami.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe we Włocławku