MOPR wypłaca dodatki osłonowe na maj i czerwiec 2024
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczyna wypłaty dodatków osłonowych. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski, mogą spodziewać się środków zarówno na kontach bankowych, jak i w formie gotówkowej. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc wypłat znajdują się poniżej.
  1. Wypłaty na konta bankowe: 28 maja 2024, 5 czerwca 2024
  2. Wypłaty gotówkowe: 5, 6, 7 czerwca 2024
  3. Miejsca wypłat gotówkowych: Punkt Kasowy przy ul. Zw. Zawodowych 18 oraz kasa MOPR przy ul. Ogniowej 8/10
  4. Informacje o statusie wniosku: wyłącznie osobiście w MOPR

Wszystkie osoby, które wybrały formę płatności gotówkowej, zostaną poinformowane przez pracowników MOPR o dokładnych terminach i miejscach wypłat. Środki będą wypłacane w Punkcie Kasowym przy ul. Zw. Zawodowych 18 w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w kasie MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 w godzinach od 10:00 do 13:00.

Warto pamiętać, że urzędnicy nie udzielają telefonicznych informacji na temat statusu wniosków z powodu przepisów RODO. Jeśli wnioskodawca nie podał adresu e-mail, może zgłosić się osobiście do MOPR przy ul. Ogniowej 8/10, aby ustalić status swojego wniosku.

Zgodnie z art. 2 ust. 8a ustawy o dodatku osłonowym, dodatek za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. jest wypłacany jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina o tym ważnym terminie, aby uniknąć nieporozumień.

Wypłaty na konta bankowe zaplanowano na 28 maja 2024 oraz 5 czerwca 2024. Osoby, które wybrały tę formę płatności, mogą spodziewać się środków na swoich kontach w tych dniach.

Mieszkańcy, którzy mają pytania dotyczące dodatków osłonowych, zachęcamy do odwiedzenia MOPR osobiście, gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje i wsparcie.


Na podstawie: UM Włocławek