We włocławskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. Młodszy inspektor Anna Kochowicz odebrała rozkaz z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinspektora Piotra Leciejewskiego i przywitała się ze sztandarem jednostki.

Wczoraj (01.06.2023) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej włocławskiej komendy w obecności zaproszonych gości, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki, odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku młodszemu inspektorowi Annie Kochowicz, która od 15 lutego 2023 roku pełniła obowiązki Szefowej włocławskich policjantów. Zgodnie z ceremoniałem, nowa Pani Komendant przywitała się ze sztandarem jednostki i złożyła meldunek o objęciu stanowiska.

Komendant Kochowicz pełni służbę w Policji od 1997 roku. Rozpoczęła ją w pionie prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Po kilku latach związała się z pionem kryminalnym, najpierw w lipnowskiej jednostce, a następnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Pani Komendant ma również doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Od października 2019 roku pełniła obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, a w styczniu 2020 roku została Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. Od lutego 2021 roku  Komendant Kochowicz kierowała pracą lipnowskich policjantów, a od 15 lutego bieżącego roku pełniła obowiązki Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

Młodszy inspektor Anna Kochowicz została odznaczona przez Prezydenta RP srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

  • Uroczystość mianowania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
  • Uroczystość mianowania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
  • Uroczystość mianowania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku