W środę zapraszamy na koncert szkoły muzycznej, a w piątek Zespołu Szkół nr 4.

Koncert Karnawałowy „Miło szaleć kiedy czas po temu…”, organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku odbędzie się na scenie Centrum Kultury “Browar B” 18 stycznia o godzinie 18.00.

Podczas koncertu wystąpią zespoły instrumentalne, wokalne, soliści i chór Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. W wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołów Szkół Muzycznych we Włocławku i w Toruniu usłyszymy utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej w ciekawych aranżacjach.

Wejściówki na wydarzenie, w cenie 10 złotych, można nabyć w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku przy ul. Wiejska 29, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00. Całkowita kwota ze sprzedaży biletów przekazana zostanie na WOŚP.

 

20 stycznia 2023 o godz. 18.00 w “Browarze B.” odbędzie się koncert charytatywny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespół Szkół nr 4 we Włocławku im. K.K. Baczyńskiego. Przy wejściu i w czasie koncertu wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek. Dochód w całości zostanie przekazany na konto WOŚP.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra pod hasłem “Chcemy wygrać z sepsą!”