Wczoraj (02.08.2022) do włocławskiej komendy zgłosiło się 13 właścicieli rowerów, którzy postanowili oznakować swoje jednoślady.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca istnieje taka możliwość, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Każdy z zainteresowanych stawił się do komendy wraz z jednośladem. Funkcjonariusz przed czynnością znakowania sprawdzili w systemie informatycznym, czy rower nie figuruje na „czarnej liście”.

Po naniesieniu odpowiedniego numeru identyfikacyjnego na ramę roweru właściciel jednośladu otrzymuje kartę identyfikacyjną.

Taka forma zabezpieczenia roweru zmniejsza ryzyko możliwości kradzieży. Każda ingerencja w strukturę jednośladu, starcie, szlifowanie budzi wątpliwości potencjalnego nabywcy co do legalności roweru.  A chodzi przecież o to, aby zrobić wszystko, aby zminimalizować ryzyko kradzieży!

Informujemy, że 21 sierpnia 2022 roku policjanci znakować będą rowery podczas festynu „LETNI BULWAR” zorganizowanego na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w godzinach 16-18. /Przypominamy, że jednoślad może oznakować tylko osoba pełnoletnia/

  • Policjantka podczas znakowania rowerów na terenie komendy
  • Policjantka podczas znakowania rowerów na terenie komendy
  • Policjantka podczas znakowania rowerów na terenie komendy