Zapraszamy uczestników sekcji plastycznych wraz z bliskimi oraz wszystkich miłośników Centrum Kultury „Browar B.” na kolejną już IX edycję wystawy Oblicza Młodej Sztuki.

Jak co roku na wystawie zaprezentowane zostaną prace utalentowanych uczestników sekcji plastycznych, powstałe w roku artystycznym 2021/2022.
Cieszące się dużym powodzeniem zajęcia prowadzą instruktorzy z dużym doświadczeniem artystycznym i pedagogicznym. Aktualnie w Pracowni Edukacji Plastycznej działa osiem sekcji plastycznych skierowanych do różnych wiekowo uczestników: Ceramika; Dźwiękoplastyka; Esy-floresy; Grafika, malarstwo i rysunek; Tkactwo; Malarstwo i rysunek 15+; Podstawy technik plastycznych oraz Techniki eksperymentalne. Stąd też ogromna różnorodność przedstawianych na wystawie prac.

Wernisaż godz. 18.00, CK „Browar B.”, Galeria Sztuki „Beczkownia”. Wstęp wolny.
Katalogi: 8 zł/szt., kasa CK „Browar B.”
Godziny zwiedzania: wtorek – piątek, godz. 11.00 – 18.00, sobota, godz. 14.00 – 18.00
(ostatnie wejście godz. 17.30)

Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria Sztuki „Beczkownia” i „Fermentownia”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)