2021 był kolejnym rokiem pracy policyjnej grupy „SPEED”, a sama nazwa wskazuje, czym zajmują się na co dzień policjanci tej grupy. Wielu kierowców miało już z nimi do czynienia. Niestety, nie wszyscy jeździli zgodnie z przepisami.

Włocławscy policjanci wchodzący w skład policyjnej grupy „SPEED” na terenie naszego województwa działają kolejny rok i na pewno są skuteczni w ujawnianiu kierowców ze zbyt ciężką nogą lub łamiącymi inne przepisy ruchu drogowego. Podczas ubiegłego 2021 roku swojej pracy na drogach miasta i powiatu włocławskiego policjanci z tej grupy skontrolowali 10 045 pojazdów, w tym 22 jednośladów. Wynikiem tych działań było:

  • ujawnienie 8 918 wykroczeń drogowych, z czego 6 262 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
  • nałożyli 6 646 mandaty karne, z których ponad 77% związanych było z przekroczeniem prędkości,
  • skierowali 148 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,
  • zatrzymali 249 praw jazdy, w tym 213 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze  zabudowanym,
  • zatrzymali 438 dowodów rejestracyjnych, gdzie w 51% przypadków powodem był nieprawidłowy stan techniczny pojazdów.
  • ujawnili także 61 przestępstw dotyczących ruchu drogowego tj. jazdy pod wpływem alkoholu, niezatrzymania się do kontroli, kierowania bez uprawnień.

Jak sama nazwa „SPEED” wskazuje, jej najważniejszym zadaniem jest eliminowanie tych kierowców, którzy znacznie przekraczają prędkość. To właśnie nadmierna prędkość lub niedostosowanie jej do warunków ruchu prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, ale również do bardziej poważnych konsekwencji zdrowotnych uczestników takich zdarzeń.