Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

W celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek, należy pobrać formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu „ogólnopolska karta seniora”, który wyłożony jest na stojaku przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, obok urny podawczej i przy wejściu do budynku przy ul. Kościuszki 12. Druk można pobrać również pod adresem: www.wloclawek.pl.

Wypełniony formularz w kopercie zaadresowanej na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, wrzucamy do wystawionej Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 urny podawczej lub wysyłamy pocztą na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Jednocześnie prosimy o podanie swojego numeru telefonu na formularzu zgłoszeniowym, który posłuży do kontaktu w sprawie ustalenia terminu (dnia i godziny) odbioru karty. Karta wydawana jest po okazaniu dokumentu poświadczającego tożsamość, bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, przy ul. Kościuszki 12.

Przypominamy, że kartę seniora może uzyskać mieszkaniec Włocławka, który ukończył 60 rok życia. 

Informacje na temat Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 43 87,  54 414 49 05.