Już 6 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 na scenie Teatru Impresaryjnego nastąpi wyjątkowa odsłona cyklu Colloquia Konopniczańskie poświęcona Cyprianowi Kamilowi Norwidowi.

W programie spektakl poetycki „Dotknięcie Norwida” w wykonaniu Mai Komorowskiej i Łukasza Borkowskiego, wystąpią również uczniowie i absolwenci III Liceum im. Marii Konopnickiej, śpiewając poezję Norwida pod kierunkiem Mariana Szczepańskiego. 

Wykład na temat twórczości wieszcza wygłosi prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz- Sojak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pełna informacja na ten temat: teatrwloclawek.pl.