Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Zakończył się, trwający od 6 do 28 kwietnia 2021 roku, etap zgłaszania projektów do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Formularze można było przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.wloclawek.eu, lub w formie papierowej, składając dokumenty w urnach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku oraz we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej.

W sumie złożono 51 projektów, z czego 39 wysłano poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.bo.wloclawek.eu, a 12 w formie papierowej. Najwięcej projektów – 36 – przypisanych zostało do kategorii ogólnomiejskiej, 11 projektów do kategorii instytucjonalnej, a 4 projekty do kategorii zielonej.

Teraz zgłoszone przez mieszkańców Włocławka projekty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Ogłoszenie wstępnej listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dalszej procedury nastąpi 28 maja 2021 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 18 czerwca 2021 roku. Głosowanie, które odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.wloclawek.eu, odbędzie się od 21 czerwca do 5 lipca 2021 roku.

Więcej informacji na temat trwającej edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej bo.wloclawek.eu.