"Obcy pies" i "Obcy człowiek" – to tematy kolejnych filmów edukacyjnych dostępnych na stronie: www.strazmiejska.um.wlocl.pl. W grudniu 2020 r. mogliśmy oglądać filmy: „Bezpieczeństwo a materiały pirotechniczne” i „Bezpieczne ferie 2021”.

Zespół Profilaktyczny Straży Miejskiej przygotowuje się już do wytworzenia kolejnych materiałów filmowych, obejmujących między innymi problematykę: Zero tolerancji dla nietrzeźwości, Handel ludźmi, Cyberprzemoc, hejt w internecie, Bezpieczne poruszanie się na drodze, Odpowiedzialność prawna nieletnich.