W piątej edycji programu "Uczę się z ANWILEM" włocławski Elektryk otrzyma dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł na realizację zajęć dodatkowych z dziedziny automatyki oraz astronomii. Po ocenie merytorycznej Rada Fundacji zakwalifikowała do realizacji zaproponowany przez szkołę projekt o nazwie „Od elektryka do automatyka - 2.0 oraz obserwacje tła kosmicznego w Zespole Szkół Elektrycznych”. Pomysłodawcami projektu są Piotr Misiak i Jarosław Dąbrowski – nauczyciele zajęć zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Natomiast w drugiej edycji sportowego programu Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" szkoła otrzyma grant w wysokości 11 329 zł, na realizację projektu o nazwie „Skreślam nudę, wybieram sport z ELEKTRYKIEM”. Pomysłodawcą projektu jest Michał Maj – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Realizacja projektów planowana jest w tym roku szkolnym, oczywiście projekty odbędą się po powrocie uczniów do szkoły.

Pełna informacja na ten temat: www.zsel.edu.pl.