Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

 (link otworzy duże zdjęcie)
XXIV Sesja Rady Powiatu poświęcona była uchwaleniu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 rok. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, która zakłada dochody na poziomie 121.970.973,09 zł, wydatki ustalono na kwotę 145.259.291,02 zł z czego została zaplanowana rekordowa kwota na zadania inwestycyjne 45.729.789,42 zł.  
Starosta Roman Gołębiewski podkreślił, że cieszy go fakt że mógł zaproponować taki budżet. Poinformował również, że powiat w tej chwili nie posiada żadnego zadłużenia, a wszystko wskazuje na to, że rok 2020 zakończymy z kilkunastomilionową nadwyżką finansową.
Do najważniejszych zadań budżetu na rok 2021 należą:
- budowa nowoczesnego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia, na to zadanie zaplanowano w przyszłym roku 20 mln zł, natomiast wartość całej inwestycji w latach 2021-2023 to koszt 57 mln (o statecznej wysokości zdecyduje ogłoszony niebawem przetarg);
- kontynuacja inwestycji i remontów dróg powiatowych o łącznej wartości ponad 22 mln zł,
- inwestycje w odnawialne źródła energii m. in. instalacje fotowoltaiczne w jednostkach organizacyjnych powiatu za kwotę 2.2 mln zł,
- opracowanie licznych dokumentacji na kolejne zadania drogowe, obiekty mostowe, rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,
- projekty społeczne podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców naszego regionu, skierowane są zarówno do młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Włocławski jak i do dorosłych mieszkańców za kwotę 15,5 mln zł,
- organizacja darmowego transportu dla uczniów uczęszczających do szkół powiatowych to koszt blisko 700 tys. zł, zadanie na które również pozyskujemy środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- kontynuacja szerokiego wsparcie dla organizacji pozarządowych (KGW, dotacje dla klubów sportowych i jednostek OSP) ochrona zabytków, wsparcie dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej - łączna wartość dotacji przekracza 1 mln zł.
Starosta zaznaczył, że to bardzo ambitny budżet, ale realny do zrealizowania, z rekordową kwotą przeznaczoną na inwestycje, ale i wieloma celami społecznymi.

Zdjęcia: