Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czerwcu 2020 r. wznowiło realizację projektu pn. “Od wolontariatu do etatu”. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania skupiły się na nawiązaniu kontaktu telefonicznego, zdalnej komunikacji z uczestnikami pozostającymi w domach oraz prowadzeniu zajęć stacjonarnych dla tych, którzy zdecydowali się na bezpośrednie spotkania.

Spotkania odbywały się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Kolejne zajęcia zostaną wznowione w tradycyjnej formie po wakacjach.

Informacja na ten temat jest opublikowana: cop.wloclawek.pl.