Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 20 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podpisano List Intencyjny w sprawie wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim.

Wolę współpracy przy tym zadaniu inwestycyjnym wyrazili: p. o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski

Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim swoim rejonem działania obejmuje nie tylko teren Brześcia Kujawskiego, ale także inne gminy powiatu włocławskiego: Izbicę Kujawską, Lubraniec i Lubanie. Przeprowadzony remont siedziby posłuży nie tylko funkcjonariuszom, ale także poprawi warunki przyjęcia i obsługi mieszkańców.

Samorządy Powiatu Włocławskiego oraz Brześcia Kujawskiego w 2021 roku przekażą na dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z tym zadaniem inwestycyjnym po 50 tys. złotych. Inwestycję będzie prowadzona przez Komendę Wojewódzką policji w Bydgoszczy. 

Zdjęcia: