Mając na uwadze wprowadzane na bieżąco zmiany w przepisach prawnych związane ze skutkami pandemii Covid 19, dostosowany został wniosek dla przedsiębiorców w ramach programu „Włocławek dla Biznesu”.

W załączeniu publikujemy obowiązujące informacje i druki.


Do Pobrania:

  1. Informacja - Prezydent Miasta Włocławek informuje o możliwości udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności.
  2. Wniosek dla przedsiębiorców w ramach pakietu wsparcia „Włocławek dla biznesu”
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie