Strażnicy miejscy wraz z policjantami patrolują miejsca, które wcześniej wykorzystywane były przez włocławian do rekreacji i odpoczynku. W ramach walki z epidemią koronawirusa patrolowane są wspólnie parki, bulwary inne miejsca gromadzenia się mieszkańców.  

Strażnicy przypominają, że niestosowanie się do wydanych z mocy ustawy przepisów o obostrzeniach dotyczących poruszania się osób w miejscach publicznych, oprócz zwyczajowego przypominania i pouczania, może zakończyć się restrykcją w postaci kary grzywny.

Do innych zadań należy także kontrolowanie miejsc dla osób objętych kwarantanną. W związku z tym strażnicy miejscy są w wyznaczonych godzinach, dwukrotnie w ciągu doby, przy budynku na ulicy Żytniej 55 i całodobowo przy budynku bursy szkolnej na ulicy Mechaników 1 oraz w wyznaczonym czasie na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Wienieckej 49. Kontrolują także na ulicy Św. Antoniego, zachowanie się osób, w godzinach wydawania posiłków z miejskiej jadłodajni.

W komendzie Straży Miejskiej na stanowisku Dyżurnego, uruchomiona została dla włocławian dodatkowa, całodobowa linia telefoniczna (tel. 54/414-40-01), dedykowana wyłącznie dla osób zainteresowanych uzyskaniem niezbędnych informacji, na tematy związane z epidemią koronawirusa.

Patrole samochodowe Straży Miejskiej systematycznie podają w eter komunikat z apelem o pozostanie w domu. Zdecydowanie zmniejszyła się ilość wykroczeń i zgłaszanych interwencji do Dyżurnego Straży Miejskiej. Niewątpliwie jest to efekt zrozumienia i zdyscyplinowania mieszkańców.

Informacja na ten temat jest opublikowana: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1485&Itemid=1