Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Katalog Mebli Miejskich wydany w związku z projektem 3.1.5. Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia, skierowany jest przede wszystkim do komórek Urzędu Miasta Włocławek, jednostek organizacyjnych miasta oraz instytucji i spółek podległych Prezydentowi Miasta Włocławek. W założeniu może stanowić również inspirację dla pozostałych podmiotów działających na terenie miasta w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

W Katalogu Mebli Miejskich zostały wskazane formy, materiały, gabaryty oraz sposób wykonania elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze i pojemniki na odpady, gazony, kwietniki, pojemniki na zieleń, stojaki na rowery, tablice informacyjne, osłony drzew. W Katalogu wskazana również została mała architektura uwzględniająca potrzeby różnych grup użytkowników, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, w obszarze rewitalizacji dopuszcza się zindywidualizowane elementy graficzne związane z miastem, w tym nawiązujące do tradycji fajansowych miasta.

Pełna informacja na ten temat oraz przekierowanie do e-katalogu: rewitalizacja.wloclawek.eu.