Nowa nawierzchnia i iluminacja mostu im. Marszałka Śmigłego-Rydza
Rozpoczyna się przetarg na kompleksowy remont mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Mieszkańcy mogą spodziewać się nie tylko nowej nawierzchni, ale również modernizacji chodników i oświetlenia. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki tego ważnego obiektu.

Zakres prac remontowych mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

Most im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza przejdzie gruntowną renowację, która obejmie zarówno jezdnię, jak i chodniki. W ramach tych prac planowane jest sfrezowanie starej nawierzchni, reprofilacja płyty mostu, wymiana dylatacji oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Następnie zostanie ułożona nowa izolacja oraz nowe warstwy nawierzchni. Nie zapomniano również o konstrukcji stalowej mostu, która zostanie poddana zabezpieczeniu antykorozyjnemu, co wydłuży jej żywotność.

Nowoczesna nawierzchnia chodników i dostosowanie do ruchu rowerowego

Chodniki na moście również zostaną zmodernizowane. Ich nawierzchnia będzie wykonana z mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, co zapewni trwałość oraz estetyczny wygląd. Dodatkowo, balustrady mostu zostaną dostosowane do ruchu rowerowego, co z pewnością ucieszy lokalnych rowerzystów i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników mostu.

Modernizacja oświetlenia mostu

Oprócz prac drogowych, most zyska również nowoczesne oświetlenie. Przewiduje się budowę nowej sieci elektroenergetycznej oraz instalację nowych szaf sterowniczych. Wymieniona zostanie istniejąca szafa oświetlenia ulicznego, a na moście zamontowane zostaną nowe, projektowane oprawy. Dzięki temu most będzie nie tylko bezpieczniejszy, ale również bardziej estetyczny po zmroku.

Charakterystyka mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

Most im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza to ważny obiekt infrastrukturalny o długości 623 metrów. Składa się z trzech części o różnej konstrukcji. Lewobrzeżna część to żelbetowy wiadukt o długości 121,5 metra i szerokości 11,70 metra. Część nurtowa mostu to stalowa kratownica z jazdą dołem o długości 623 metrów i szerokości 13,10 metra. Prawobrzeżna część to również żelbetowy wiadukt, ale o długości 13 metrów i szerokości 11,70 metra. Każda z tych części wymaga odpowiednich prac remontowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkownikom mostu.

Przetarg na realizację tych prac jest już ogłoszony, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.


Urząd Miasta we Włocławku