Trzecia edycja
W Zespole Szkół nr 3 rusza trzecia edycja projektu „Terapeutyczny zakątek”, który ma na celu wsparcie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki grantowi od Fundacji ANWIL, szkoła zyska nowe możliwości rozwoju ogrodu terapeutycznego, a uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnorodnych warsztatach ekologicznych.
  1. Projekt skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Rozszerzenie ogródka terapeutycznego i nowe warsztaty.
  3. Grant od Fundacji ANWIL w wysokości 12610 zł.

W ramach projektu „Terapeutyczny zakątek” uczniowie będą mieli okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności ogrodnicze, ale również poznawać ekologiczne trendy i zaprzyjaźniać się z naturą. Projekt ten jest skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także z innymi sprzężeniami. Jego celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie dostępna dla całej społeczności szkolnej.

Dzięki przyznanemu grantowi w wysokości 12610 zł od Fundacji ANWIL, szkoła będzie mogła zrealizować planowane działania. W ramach projektu przewidziane są różnorodne warsztaty, takie jak tworzenie bomb kwietnych, mini ogródków, warsztaty z pszczelarzem, segregacja śmieci, zagospodarowanie odpadów z ogrodu, a także zajęcia związane z jadalnymi kwiatami i technikami relaksacyjnymi w ogrodzie.

Ogródek terapeutyczny, który już funkcjonuje w szkole, zostanie rozszerzony o nowe elementy. Planowane jest stworzenie dwóch nowych skrzyń do uprawy roślin, piaskownicy oraz łapacza deszczu. Wszystko po to, aby uczniowie mogli jeszcze pełniej korzystać z możliwości, jakie daje kontakt z przyrodą i praca w ogrodzie.

Projekt „Terapeutyczny zakątek” to nie tylko zajęcia praktyczne, ale także szansa na integrację i wspólne spędzanie czasu. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zabawach sensorycznych w ogrodzie oraz korzystać z przygotowanych dla nich specjalistycznych zajęć z hortiterapii. To doskonała okazja, aby w przyjaznej atmosferze rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Warto podkreślić, że wszystkie te działania mają na celu nie tylko edukację ekologiczną, ale także wzmacnianie poczucia wspólnoty i integracji wśród uczniów. Dzięki takim inicjatywom, jak „Terapeutyczny zakątek”, szkoła staje się miejscem, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zgodzie z naturą.


Źródło: Urząd Miasta we Włocławku