Kampania profrekwencyjna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ruszyła
Województwo Kujawsko-Pomorskie rusza z kampanią profrekwencyjną przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie tylko mieszkańcy, ale również samorządy miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, formacje ochotniczej straży oraz sołectwa mogą liczyć na atrakcyjne nagrody za wysoką frekwencję.
  1. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r.
  2. Najlepsze frekwencje nagrodzone kwotami do 150 tys. zł.
  3. Województwo kujawsko-pomorskie pozyskało z UE 40 mld zł na projekty.
  4. Głosowanie wpływa na rozwój regionu i jakość życia mieszkańców.

Kampania profrekwencyjna, ogłoszona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ma na celu zachęcenie mieszkańców do licznego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Akcja obejmuje nie tylko mieszkańców, ale również samorządy miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, formacje ochotniczej straży oraz sołectwa w całym regionie.

Najlepsza frekwencja wśród pięciu największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia zostanie nagrodzona sumą 150 tysięcy złotych. Pozostałe miasta i gminy w województwie kujawsko-pomorskim będą rywalizować w czterech osobnych kategoriach: stolice powiatów, pozostałe gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie, gdzie nagrody wyniosą 75 tysięcy złotych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski również apeluje o wysoką frekwencję. Podkreśla, że przez ostatnie dwadzieścia lat obecności Polski w Unii Europejskiej województwo kujawsko-pomorskie pozyskało łącznie 40 mld zł na realizację 17 000 projektów. W efekcie PKB regionu wzrosło z 75,4 mld zł do 133,9 mld zł, a PKB per capita z 36,1 tys. zł do 66,5 tys. zł. Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa wzrosła z 47,9 mld zł do 96,2 mld zł, a bezrobocie rejestrowane spadło z 15,5% do 7,1%.

Warto pamiętać, że wybory do Parlamentu Europejskiego mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Wybierając swoich reprezentantów, wpływamy na legislację i wybór członków Komisji Europejskiej, co przekłada się na rozwój naszego regionu. Środki pozyskane z Unii Europejskiej w dużej mierze przyczyniły się do modernizacji infrastruktury, wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw oraz poprawy jakości życia mieszkańców.


Według informacji z: Urząd Miasta Włocławek