Włocławscy policjanci uczą dzieci bezpieczeństwa w sieci
Bezpieczeństwo w sieci – kluczowe spotkanie z włocławskimi policjantkami dla uczniów szkół podstawowych
  1. Spotkanie z uczniami klas drugich i czwartych na temat bezpieczeństwa w internecie.
  2. Interaktywna dyskusja o pracy w policji i odpowiedzi na pytania dzieci dotyczące służby.
  3. Przedstawienie specyfiki pracy policjanta, w tym możliwości zostania przewodnikiem psa policyjnego.
  4. Omówienie wykorzystywanego przez policję sprzętu w codziennej pracy.

W ostatnim czasie, w Zespole Szkół Katolickich, odbyło się niezwykle ważne spotkanie, na którym policjantki z włocławskiej komendy rozmawiały z młodymi uczniami o zagrożeniach w sieci i zasadach bezpieczeństwa online. To wydarzenie to świetna okazja do edukacji najmłodszych w zakresie odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Dzieci miały również okazję dowiedzieć się więcej o codziennej pracy policji. Zaintrygowane służbą w mundurze, zadawały wiele pytań, na które chętnie odpowiadały zaproszone funkcjonariuszki. Rozmowy te pozwoliły na lepsze zrozumienie roli, jaką pełni policja w społeczeństwie oraz jakie wyzwania niesie za sobą ta odpowiedzialna praca.

W trakcie spotkania poruszone zostały także kwestie związane z praktycznymi aspektami pracy policjantów, takimi jak szkolenie i praca z psami policyjnymi czy rodzaje sprzętu używanego na co dzień przez funkcjonariuszy. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się, jak wygląda służba, co z pewnością było dla nich cenną lekcją.

Wizyta policjantek w szkole to doskonały przykład tego, jak ważna jest profilaktyka i edukacja wśród najmłodszych. Tego typu inicjatywy, które łączą edukację z realnymi przykładami, mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości i odpowiedzialności, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym.


Na podst. Policja Włocławek