Nowe dotacje na remonty w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Włocławka
Modernizacja i konserwacja – Włocławek inwestuje w piękno swoich kamienic

W ramach inicjatywy miejskiej, właściciele i użytkownicy wieczysti nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji mają powody do zadowolenia. Prezydent miasta zatwierdził nową pulę dotacji na prace budowlane i restauratorskie, które mają na celu odnowienie i ochronę architektonicznego dziedzictwa Włocławka.

  1. Dotacje na remonty i prace konserwatorskie zostały przyznane 12 kwietnia 2024 r.
  2. Łączny budżet przeznaczony na dotacje wynosi 1 499 883,65 zł.
  3. Adresy objęte wsparciem to m.in. Wiślana 3, Plac Kopernika 2, Piekarska 15.
  4. Szczegółowy wykaz beneficjentów dostępny jest na stronie bip.um.wlocl.pl.

Program dotacyjny jest częścią szerszych działań, które mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkalnej obszarów, które przez lata były nieco zaniedbane. Inwestycje te są krokiem w kierunku zachowania lokalnej historii i charakteru, dając jednocześnie impuls do dalszego rozwoju i integracji społeczności.

Prace objęte wsparciem dotyczą zarówno remontów fasad, jak i pełniejszych prac konserwatorskich, które mają przywrócić dawny blask tym zabytkowym, choć nie zawsze zarejestrowanym jako zabytki, budynkom. Dzięki tym działaniom, Włocławek staje się coraz bardziej przyjazny zarówno dla swoich mieszkańców, jak i odwiedzających, co potwierdza dbałość o kulturowe dziedzictwo miasta.

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali dotacje, mają teraz szansę przyczynić się do odnowienia historycznego oblicza Włocławka, a jednocześnie zwiększyć wartość swoich nieruchomości. Jest to przykład dobrze zainwestowanych środków publicznych, które przynoszą korzyści zarówno indywidualnym beneficjentom, jak i całej społeczności.


Wg inf z: Urząd Miasta we Włocławku