W tym roku Dzień Wszystkich Świętych przypada w środę. Dlatego też większość z osób już dzisiaj (29.10.2023) oraz podczas następnych dni będzie odwiedzać groby swoich bliskich. Żeby ten wyjątkowy okres przebiegał spokojnie i bezpiecznie policjanci i strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy i na ich terenie. W tym wyjątkowym okresie pełnym zadumy i wspomnień nie zapominajmy jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Funkcjonariusze w tych dniach obejmują swoim nadzorem miejsca, gdzie jest duże nasilenie ruchu drogowego i w których będą występować zmiany w organizacji ruchu drogowego, szczególnie w okolicach cmentarzy. Czynności podejmowane przez policjantów mają przede wszystkim charakter pomocowy w zakresie udzielania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego daleko idącego wsparcia, zarówno w przekazie informacyjnym, jak też w bezpiecznym dotarciu do nekropoli i samego poruszania się przy nich.

Przypominamy, że od poniedziałku 30 października br. do czwartku 2 listopada br. w rejonie CMENTARZA KOMUNALNEGO we Włocławku nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do wprowadzonych zmian organizacyjnych.

Link do zmian organizacyjnych

W tym szczególnym okresie w działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowani będą również policjanci z pionów prewencji i kryminalnego oraz strażnicy miejscy. Funkcjonariusze patrolować będą cmentarze i ich okolice. Zwiększonym nadzorem mundurowi obejmą także dworce kolejowe i autobusowe, oraz komunikację zbiorową.

Obchody Dnia Wszystkich Świętych to także czas, w którym musimy zdać sobie sprawę z własnego wpływu na nasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą więcej pieniędzy, niż potrzebujemy. Nie nośmy dokumentów, pieniędzy, kluczy czy przedmiotów wartościowych, w reklamówkach, otwartych dużych kieszeniach odzieży. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze – należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni ubrania. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej torebkę lub plecak miejmy zawsze przed sobą i trzymajmy je w dłoni.

Nie pozostawiajmy przy nagrobkach swojego mienia bez należytego nadzoru. Czasem wystarczy chwila naszej nieuwagi np. oddalenie się od miejsca pochówku po wodę do kwiatów lub odejście ze śmieciami do kosza, aby stać się ewentualną ofiarą kradzieży.

Pamiętajmy, że na przełomie października i listopada w związku z Świętem Wszystkich Zmarłych znacznie wzrasta natężenie ruchu, w szczególności w okolicach cmentarzy. Mgła i padający deszcz często utrudniają prowadzenie pojazdu. Dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

  • Policjanci podczas działań przy cmentarzu
  • Policjanci podczas działań przy cmentarzu
  • Policjanci podczas działań przy cmentarzu
  • Policjanci podczas działań przy cmentarzu
  • Policjanci podczas działań przy cmentarzu
  • Policjanci podczas działań przy cmentarzu