W najbliższą niedzielę, 11 grudnia, odbędzie się IV edycja Festiwalu Dobrej Energii “Cudnolandia”. Na scenie zaprezentują się młodzi wokaliści oraz recytatorzy, obejrzymy także prace zwycięzców konkursu fotograficznego i filmowego.
Celem tego przedsięwzięcia jest między innymi promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw, które poprawiają ich bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo zdrowotne.
Zmagania wokalne w dwóch kategoriach wiekowych oceni jury: Jagoda Sobolewska, Piotr Matuszkiewicz i Grzegorz Walczak. W koncercie galowym laureatom towarzyszyć będzie zespół muzyczny.
Młodych recytatorów oceniać będzie jury: Lidia Piechocka – Witczak i Jacek Cudny.
Przesłuchania konkursowe wokalistów rozpoczną się o godzinie 12:30, recytatorzy rozpoczną zmagania o godzinie 13:30. Koncert laureatów rozpocznie się o godz. 17:00. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy.
Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022