Z jakiego typu wykresów giełdowych najlepiej korzystać?

Podstawowy typ wykresu: liniowy

Wykresy akcji giełdowych pozwalają ocenić trendy zmian cenowych na przestrzeni ostatnich dni, tygodni, a nawet lat. Ułatwia to przewidywanie dalszych ruchów cen walorów w przyszłości. Istnieje wiele wskaźników, oscylatorów i metod oceny trendu, w jakim znajduje się spółka. Jednak ważnym pytaniem osób początkującym jest kwestia, z jakiego typu wykresów powinno się przy tym korzystać?

Najczęściej spotkać się można z wykresami liniowymi. Powszechnie wykorzystywane są w programach publicystycznych oraz na portalach informacyjnych. Dobrze ukazują one ruchy cenowe w ostatnim czasie, szczególnie mocne wzrosty i spadki. Jednak pod kątem analizy mogą służyć tylko do wstępnego wyboru walorów. Linia na wykresie łączy ceny zamknięcia w kolejnych okresach. Jest to jedyna informacja, jaką można z wykresu liniowego odczytać.

Rozwiązanie dla profesjonalistów: wykres słupkowy

Rozwiązaniem bardziej zaawansowanym są wykresy słupkowe. Każdy okres (najczęściej jest to jeden dzień na wykresie obejmującym na przykład rok) oznaczony jest pionową linią. Wskazuje ona minimalną i maksymalną cenę, jaką w tym czasie osiągnęły akcje. Dodatkowa pozioma linia wychodząca w lewo to cena otwarcia. Natomiast wartość waloru na zamknięciu wyznacza krótka, pozioma linia skierowana w prawą stronę. Wykres tego typu ułatwia określenie, jak ceny zmieniały się w ciągu całego okresu. Łatwiej ocenić w ten sposób nastroje inwestorów, co przekłada się na trafniejszą ocenę. Posiadając konto maklerskie w znanym banku, jak na przykład Saxo broker, możesz z łatwością korzystać z tego typu zaawansowanych narzędzi. Może to stanowić dużą przewagę nad graczami korzystającymi jedynie z wykresów liniowych.

Pomysł z Japonii: wykres świecowy

Wykresy świecowe opierają się zasadniczo na tej samej zasadzie, co wykresy słupkowe. Jednak większość stron do analizy technicznej promuje japońską wersję wykresów. Korpus świecy ograniczony jest ceną otwarcia oraz zamknięcia, natomiast wyciągnięte, pionowe linie wyznaczają maksymalny zakres cenowy, jakie akcje osiągnęły w danym okresie. Charakterystyczny jest kolor świecy - zielony lub czerwony - w zależności, czy cena zamknięcia był większa, czy mniejsza niż otwarcia. Sprawia to, że na tego typu wykresach lepiej widać nastroje inwestorów i już na pierwszy rzut oka łatwo ocenić aktualną sytuację.

Wybór odpowiedniego wykresu

Choć każdy wykres umożliwia wykonanie analizy technicznej, bardziej zaawansowane wykresy słupkowe i świecowe lepiej pokazują, co dzieje się na akcjach. Widać na nich także chwilowe, gwałtowne ruchy, które mogą być niewidoczne na wykresach liniowych. Japońska analiza techniczna obejmuje wiele ciekawych formacji świecowych, które łatwo znaleźć na japońskich wykresach, co może stanowić ich dodatkowy atut.