Przewodniczący Rady Miasta Włocławek informuje, iż w związku z zaostrzonymi zasadami związanymi z zapobieganiem epidemii koronawirusa oraz Zarządzeniem Nr 424/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii – zawiesza się do odwołania dyżury radnych Rady Miasta Włocławek począwszy od dnia 29 listopada 2021r.

W związku z powyższym kontakt mieszkańców z radnymi możliwy jest drogą mailową. Adresy mailowe radnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w dziale Rada Miasta Włocławek w zakładce Skład Rady Miasta Włocławek VIII kadencja.

Natomiast kontakt telefoniczny z radnymi możliwy jest za pośrednictwem Biura Rady Miasta pod numerem telefonu 54 414-42-74.

Pełna informacja na ten temat: bip.um.wlocl.pl.