Zaplanowany na 30 listopada 2021 r. Konkurs Recytatorski  „Wierszykarnia” nie może się odbyć w tradycyjnej formule spotkania „na żywo” – informuje organizator, tj. Centrum Kultury Browar B. Po konsultacjach z nauczycielami przygotowującymi uczestników Konkursu, podjęto decyzję o przeprowadzeniu „Wierszykarni” w formie gwarantującej bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Wierszykarnia” przeprowadzony będzie w formie konkursu nagrań. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora poprawnie wypełnionych kart zgłoszeń  i nagrania recytacji  w terminie: do 6 grudnia 2021 r. 

Pełna informacja na ten temat: ckbrowarb.pl.