Kujawsko-pomorskie firmy wciąż mają możliwość ubiegania się o pożyczki płynnościowe w ramach samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce. Do końca 2021 roku pożyczki w wysokości nawet 100 tysięcy złotych mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 5 lat. Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma 3 miliony złotych na ten cel.

Kwota pożyczki wynosi do 100 tys. zł, za które można sfinansować wydatki bieżące i obrotowe, m.in. koszty wynagrodzenia pracowników, zatowarowanie, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu. Okres spłaty wynosi do 6 lat, karencja w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy. Pożyczkobiorcy przysługuje także prawo do dwukrotnego skorzystania z miesięcznych „wakacji kredytowych”.

Pełna informacja na ten temat: www.kujawsko-pomorskie.pl.