Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 03.06.2021r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 01.06.2021r. do 06.05.2021r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień.

W związku z powyższym „Saniko” prosi o przygotowanie pojemników dzień przed planowanym wywozem. Wywóz nastąpi najpóźniej dzień po planowanym terminie.

3.06.2021 r. ze względu na przypadające w tym dniu święto, nieczynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4.