Świętując 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, polecamy obejrzenie animacji “Konstytucja 3 maja 1791 roku” – przygotowanej przez Narodowe Centrum Kultury.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, zwana dziś Konstytucją 3 maja, została uchwalona w 1791 roku, na Sejmie Czteroletnim podczas panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Animacja dokładnie omawia dzieło Jana Matejki, stworzone przez artystę już u schyłku życia w 1891 roku. W kompozycji artysta umieścił kilkadziesiąt postaci historycznych. W rozszyfrowaniu sylwetek oraz przesłania historycznego i filozoficznego artysty pomoże obejrzenie animacji, do czego serdecznie zachęcamy.1280px-Constitution_of_May_3,_1791_by_Jan_Matejko