Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Do Urzędu Miasta Włocławek dotarło 450 tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych dla mieszkańców. Maseczki przekazano z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Zdrowia. Odbiorem i rozdysponowaniem bezpłatnych maseczek dla mieszkańców Włocławka zajął się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta. 

Dystrybucja maseczek odbędzie się m.in. poprzez: Punkt Szczepień Powszechnych w hali OSiR, placówki oświatowe, przychodnie publiczne i niepubliczne, zakłady pracy, gminne jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, ogrody działkowe P.Z.D. rejon włocławski.