Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

W postępowaniu każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj. projektem dokumentacji i wymaganymi uzgodnieniami) oraz ma prawo składania uwag i wniosków w terminie od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.gov.pl.