Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w wydanym ostrzeżeniu hydrologicznym poinformowało, że w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły, poniżej stopnia Włocławek, w dniach od 4 do 5 marca 2021 do godz. 15.00 przewiduje się wzrosty stanów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%.

Stopień zagrożenia: 2.