Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Stypendia artystyczne marszałka województwa przyznawane są dwa razy w roku - to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom regionu w różnym wieku. 

Stypendia mają być motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz ułatwieniem w realizowaniu ciekawych projektów. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Wsparcie wynosi od 3,5 do 7 tysięcy złotych.

W gronie osób, którym przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Iga Kaczmarek z Włocławka, w kategorii taniec.

Galę wręczenia stypendiów odbyła się 2 marca 2021 r.