Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

UWAGA!!! Zmieniony został wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach  – załącznik nr 1a do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

Aktualny dokument znajduje się  w zakładce: Dotacja na start: www.wloclawek.pl.