Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

12 grudnia 2020 r. mieszkańcy osiedli: Michelin i Zawiśle będą mogli pozbyć się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

To już ostatnia tegoroczna zbiórka wielkogabarytów, warto skorzystać.

Informacja o zbiórkach jest opublikowana: www.zbierajselektywnie.pl.